Nylon Brush

752.644,829.44

Nylon Brush # 902, 18” (aluminum handle)
Nylon Brush, #912, 18″ (Plastic handle)
Nylon Brush, #905, 24″
Nylon Brush #908 – 36” (for commercial)
Replacement Brush # 911

Additional information

Type

Nylon Brush # 902, 18” (aluminum handle), Nylon Brush, #912, 18" (Plastic handle), Nylon Brush, #905, 24", Nylon Brush #908 – 36” (for commercial), Replacement Brush # 911